Heppie Start

Nog niet zoveel ervaring als ondernemer of nog niet in de kinderopvang? HeppieNezz adviseert u graag in allerlei regelzaken en kan zelfs een deel voor u uit handen nemen. Voor een Heppie Start kunnen wij u adviseren over een locatie, registratie, eventuele verbouwing, vergunningen, inrichting, materiaalkeuze, klachtencommissie, oudercommissie en personeelszaken.

Het schrijven van de beleidsstukken kunnen wij voor u uit handen nemen. Dit betreft dan onder andere het pedagogisch beleid, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en eventuele gewenste formulieren voor bijvoorbeeld medicijnverstrekking, intakeformulieren, ongevallenregistratie en tijdsregistratie. Uiteraard gebeurt dit alles in nauw overleg met u.

 

Voor meer informatie of een adviesgesprek neem contact met ons op.